Hírek

Milliárdok jutnak évente az egyházi beruházásokra

A 2010 óta meglévő támogatási forma templomok, közösségi épületek vagy más szakrális terek építésére, felújítására, karbantartására fordítható, illetve különböző egyházi közösségek programjait támogatják szerte a Kárpát-medencében – mondta el az MTI-nek Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Forrás: www.hirado.hu


EU_logo_huVidékfejlesztési politika, 2014–2020

Az EU folyamatosan fejleszti vidékfejlesztési politikáját, hogy az meg tudjon felelni a vidéki térségekben felmerülő új kihívásoknak. A legutóbbi reformfolyamat, melyre az EU közös agrárpolitikájának átfogó átdolgozása keretében került sor, lényegében 2013 decemberében lezárult. A folyamat a 2014–2020-as időszakra szóló alapjogszabályok elfogadásával végződött.

Az Európa 2020 stratégiával és a közös agrárpolitika átfogó céljaival összhangban a 2014–2020-as időszakra szóló uniós vidékfejlesztési politika a következő három hosszú távú stratégiai célkitűzés megvalósítására irányul:

 • versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdaságot,
 • gondoskodni kell arról, hogy társadalmunk fenntarthatóan gazdálkodjon a természeti erőforrásokkal, és megtegye az éghajlatváltozás problémájának kezeléséhez szükséges intézkedéseket, valamint
 • kiegyensúlyozott területfejlesztéssel – többek között munkahelyteremtéssel és -megőrzéssel – meg kell erősíteni a vidéki gazdaságok és közösségek életképességét.

A 2013-as reform Deutsch (de) English (en) français (fr) a 2007–2013-as vidékfejlesztési politika számos fontos elemét változatlanul hagyja. A vidékfejlesztési politika végrehajtását például továbbra is 7 éves futamidejű nemzeti, illetve regionális vidékfejlesztési programok fogják biztosítani.
Összességében azonban a 2013-as reform fontos változásokat hoz:

 • jobb stratégiai szemléletmódot vezet be a nemzeti, illetve regionális vidékfejlesztési programok kialakításához,
 • bővíti a vidékfejlesztési intézkedések tartalmát,
 • egyszerűsíti a szabályokat, illetve ahol lehet, csökkenti a kapcsolódó adminisztrációs terhet, továbbá
 • szorosabb kapcsolatot alakít ki a vidékfejlesztési politika és más európai strukturális és beruházási alapok között.

A tagállamoknak nemzeti, illetve regionális vidékfejlesztési programjaikat úgy kell kialakítaniuk, hogy azok az alább felsorolt hat közös uniós prioritás közül legalább négy megvalósítását szolgálják:

 1. ösztönözni kell a tudásátadást és az innovációt a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
 2. életképesebbé, versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdasági termelés összes típusát, valamint támogatni kell az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható erdőgazdálkodást;
 3. elő kell mozdítani az élelmiszer-ellátási lánc megszervezését, az állatjólétet és a mezőgazdasági kockázatkezelést;
 4. helyre kell állítani, illetve meg kell őrizni és erősíteni kell a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémákat;
 5. ösztönözni kell az erőforrás-hatékonyságot, és támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra való átállást a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben;
 6. elő kell segíteni, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, csökkenjen a szegénység és lendületet kapjon a gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

Minden egyes vidékfejlesztési prioritás több ún. intézkedési területre bomlik. A vidékfejlesztési programokban a tagállamoknak, illetve a régióknak – az adott program célterületén felmerülő szükségletek elemzése alapján – számszerűsített célokat kell meghatározniuk az egyes intézkedési területekre vonatkozóan. Ezek után meg kell határozniuk, milyen intézkedésekkel kívánják e célokat megvalósítani, és milyen összegű finanszírozást irányoznak elő az egyes intézkedésekre.
A finanszírozást részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) biztosítja, részben tagállami, illetve regionális forrásokból, esetenként magánberuházásokból kell állni.
Az EU szorosan nyomon követi a vidékfejlesztési politika végrehajtását és eredményeit, és az előrehaladásról részletes értékelést készít.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni a vidékfejlesztési politikáról, meg szeretné nézni a vonatkozó jogszabályokat, áttekintést szeretne kapni a 118 vidékfejlesztési programról, vagy egyéb hasznos információkra kíváncsi a témában, látogasson el a következő honlapra:

Vidékfejlesztési portál – 2014–2020-as időszak

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.